Mjafton të na telefononi +355 69 20 74 116

Programet dhe planet mësimore

Shkolla 12 vjeçare private  “ELITË” zbaton programet dhe planet mësimore të shkollave publike , me përjashtim të gjuhës angleze.

Gjuha angleze fillon që ne klasën e pare me 3 orë në javë, vazhdon me nga 4 orë në javë nga klasa e dytë deri në klasën e nëntë dhe me 5 orë në javë nga klasa e dhjetë deri në klasën e dymbëdhjetë.

Kurse pas shkolle (Veprimtari jashtekurrikulare)

Danc

Basketboll

Kango – jump

Aerobi

EVENTET E ARDHSHME

Shikoni më poshtë eventet e organizuara nga shkolla private "Elitë"

Nqs keni ndonjë pyetje mjafton të na telefononi? (+355) 69 20 74 116